Bùi Phát Group
Báo giá kính dán an toàn 2 lớp cách âm 6.38ly, 8.38mm khổ thông dụng